E&N Sport

E&N Sport is feitelijk ontstaan door samenkomen van een paar vrienden en familieleden die wekelijks samen wilden zijn, maar aan de andere kant nuttig bezig wilden zijn in de vorm van "sporten".

Het samenkomen en samenzijn in een "vertrouwde" omgeving heeft er toe geleid dat er steeds meer mensen deelnamen aan de lessen. Uiteindelijk is E&N Sport als een jonge en ambitieuze stichting opgericht.

Bij E&N Sport staat sporten in een vertrouwden omgeving voor een "ieder" centraal.Uiteindelijk met het doel dat een ieder participeert in de maatschappij.

Bij E&N Sport verdient een ieder respect, aandacht en de zorg die men behoeft.